Scum Manifest

Om Forestillingen:

”Eftersom livet i dette samfund i bedste fald er røvkedeligt, og ingen aspekter af samfundet i bund og grund har nogen relevans for kvinder, henstår der for civiliserede, ansvarsbevidste og eventyrlystne hunkønsvæsner kun at omstyrte regeringen, undergrave det økonomiske system, indføre total automatisering og tilintetgøre det maskuline køn.”

SCUM Manifest skrevs og udgavs i 1967 af forfatteren Valerie Jean Solanas, (1936-88). Et skrig fra en kvinde på bunden af 60:ernes patriarkale Amerika. Et skrig der ville kunne tilhøre en hvilken som helst kvinde i et hvilket som helst patriarkat.

Gennem raseri, humor og satir tilindtetgøres mandens rolle i det penge-arbejde baserede samfund, og erstattes med drømmer om en utopi baseret på kærlighed, og hvor individualitet udspringer af det der fængsler en udenfor en selv, ikke af position.

”En kvinde tager ikke kun sin identitet og individualitet for givet, hun ved også instinktivt, at det eneste forkerte er at skade andre, og at meningen med livet er kærlighed.”

”Kærlighed kræver fuldstændig økonomisk og personlig frihed, fritid og mulighed for at engagere sig i spændende, opslugende og følelsesmæssigt tilfredsstillende aktiviteter, som, når de deles med mennesker, man respekterer, fører til dybt venskab. I vores ”samfund” gives der praktisk taget ingen muligheder for at engagere sig i sådanne aktiviteter”

Instruktørens kommentar
Første gang jeg læste SCUM Manifest opfattede jeg det som hårdt og voldeligt, det gør jeg ikke længere. Arbejdet med forestillingen har flyttet mig i relation til Valerie Solanas ord, og jeg ser pludselig først og fremmest en længsel efter en måde at leve der er baseret på ømhed og respekt. Måske er det en længsel vi deler.

Fjederinstrumentet blev brugt som helikopter lyd.

 

Lydkonceptet
Turteatern, et svensk teater, som har opført Scum Manifestet tidligere, udgav i den forbindelse citater Valerie Solanas har vendt på hovedet i sit manifest. Citater, som vi idag anser som grundstenen til, hvordan ser ud samfundet idag. Af bla. filosoffer som har haft en stor betydning for kvinders levevilkår.

Eksempelvis dette:

”En kvinna är som en steril man; honan är i själva verket hona på grund av ett slags oförmåga, d.v.s hon saknar förmågan att koka ihop sperma ur näringens slutprodukt på grund av kylan i sin natur. ”Honan” är i detta avseende en ”stympad hane”.

Aristoteles 384-322 f.Kr.

En del af den lydlige komposition er opbygget af citaterne. Der er brugt alle de toner, som står i ordene, der er indeholdt i citarterne af b.la Aristoteles. Eksempelvis i ordet; “Honan”, er der to toner: h og a. Disse to toner er sat ind i kompositionen. Alle citaterne om kvinder er blevet sat sammen til en større komposition. I forestillingen blev den komposition sat op imod et citat om manden af Valerie Solonas. Derved blev alle citater kastet op i luften som en kakofoni, en lille spilledåse strimmel som sad på skulpturen spillede Valerie´s citat akustisk og højtalerne som indeholdt mandenes citater.