Rimhelten Halfdan

Jeg skabte et lyd og lysdesign til en allerede eksisterende installation for at give Halfdan Rasmussens ABC et nyt og opdateret lag. Det skal hverken overdøve eller forsvinde, men skabe stemningen i det første rum, man træder ind i.

Installationen blev udstillet fra d. 5. maj-10 august 2018 i Arbejdermuseets kælderetage, som generelt bruges til skiftende udstillinger. Rummet var akustisk spændende med hårde flader og en udfordrende efterklang.

Ved at påføre installationen et 5.1 lyd designsystem med en lydflade bestående af flydende bogstaver og instrumentale improvisationer, en sammenfletning mellem det skulpturelle læringslegetårn og Osteskibet Ostenfeldt. Et 5.1 set-up er normalt, det man bruger i biografen. Mit design skillede sig ud, fordi der blev gjort brug af en Butt-kicker og en trekantet trækasse, som kom til at agerer sub. Det kom til at svare til 1-tallet i 5.1, hvor man normalt ville bruge en almindelig sub.

Her kan fanges fiskefrikadeller og sejles i osteskib, mens sollyset udefra bliver projekteret ind i rummet med en enkelt lystunnel. Skulpturerne er skabt af Sir Grand Lear på baggrund af rimene om Freddy fræk og Osteskibet Ostenfeldt i ABC´en. Jeg bandt rummene og objekterne sammen med min lydflade. Se mere nedenfor og lyt til 3 min af lyddesignet.

Lyddesign til udstillingen ’Rimhelten Halfdan’ på Arbejdermuseet

Henover foråret 2018 var Kim Sandra Rask i projektansættelse som ansvarlig for lyddesignet til særudstillingen ’Rimhelten Halfdan’ på Arbejdermuseet. Kims opgave bestod i at skabe et på engang supplerende og sammenbindende lydbillede til udstillingens installationer med indbygget lyd.

Børneudstillingen som var en vandreudstilling baseret på Halfdan Rasmussens ABC, er skabt af sprogkonsulent Marianne Schmidt i samarbejde med scenografgruppen Sir Grand Lear, kunstnergruppen Bureau Detours, arkitekt Ida Martins, historiefortæller André Andersen og komponist Rasmus Christensen. De to sidst nævntes bidrag til udstillingen var henholdsvis en højtlæsning af Halfdans ABC-digte og et lydspor med tre forskellige beats komponeret særligt til udstillingen.

Arbejdermuseet ønskede et sammenhængende lyddesign, som kunne skabe forundring, nysgerrighed og fordybelse i værket. Kim Sandra Rask skabte hertil et lydunivers, som med afsæt i sprogets og musikkens udvikling imiterede måden, hvorpå Halfdan Rasmussen leger med rim og remser. Halfdans poesi er tæt forbundet med den måde, et barn legende og musisk lærer sproget på. Derfor har den eksperimentale del af, hvordan mennesker lærer at tale dannet grundlaget for Kims design. Samtidig udgjorde en historisk oplistning af instrumentale opfindelser en del af lyden. I Kims værk høres instrumenterne indimellem indlagte pauser med stilhed og lyde af en barnestemme. Stilheden og pauserne understøttede den mulighed for fordybelse og plads til forundring, som udstillingen indbød til.

Kim Sandra Rask har med stærk kunstnerisk integritet, og med stor respekt for udstillingens i forvejen integrerede lyd på eksperimenterende vis udfoldet lydbilledet. Med sit lyddesign både inviterer og udfordrer Kim beskueren til at tilgå værket med en intuitiv nysgerrighed, og ved tålmodig fordybelse at lade værket åbne sig”.
Mette Kjær Ovesen, Arbejdermuseet

https://www.arbejdermuseet.dk/det-sker/udstillinger/udstilling-boern-rimhelten-halfdan/