W w w

Vigerslev Vandreren – Walk Wide Web

Audio Walk på dansk vvv og på engelsk www

Audio walken er både på dansk og engelsk og de har begge rod i en mand, jeg så i 2015. 

Den danske version er en fortælling om manden, hvor jeg gennemgår hans fysiske og psykiske tilstand sammen med en hjerneforsker, en kiropraktor, en baby på vej til at gå, en fysioterapeut, en gå terapeut og én, der også så manden gå. Den handler om, hvad der sker i en selv og andre, når de selv går og når de ser en mand gå 10 meter frem og tilbage det samme sted i et halvt år. Jeg præsenterer manden og instruerer folk om at indtræde i mandens sko og gå som ham.

Den engelske version har en inddirekte “corona vinkel” der handler om, hvordan byen, ens egen tilstand og det lokale område ordner ens rute for én. Om det at vandre rundt på intuitiv vis. Om det at være fysisk aktiv selv i vores tid – og have tid til reflektion. De interview jeg har lavet på engelsk er med folk, der har særlig interesse i vandringen, og hvad de lokale omgivelserne gør ved mennesker. Samtalerne er spredt over længere tid. Valget er faldet på folk i byggebranchen og på mennesker der beskæftiger sig med kunst og kultur.

Jeg laver 4 versioner på hvert sprog. De bliver uploadet Sound cloud og til sidst samlet på min hjemmeside.

Audio Walk is on Danish: vvv (Vigerslev Vandreren) and in the English version: www ( Walk Wide Web)

The audio walk has an English and a Danish version. They are inspired by a man I saw in 2015. The Danish version is a story about the man. I review his physical and mental state with a brain scientist, a chiropractor, a baby on it´s way to walk, a physical therapist, a walking therapist and a person, who also saw the man walking. It is about what happens in your body and mind you walk. And what do you think when a man is walking 10 meters back and forth in the same peculiar place for six months. I present the man to the listener and instruct people to step into the man’s shoes and walk like him. 

 The English version has an indirect “corona angle”. It deals with the walking city. How are your habits changing when the condition for people and the local area makes new rules and route for you. Are you wandering around in an intuitive way? It is about being physically active even in our present has increased options for transport – and make time for you to reflect. The english version contain interviews with people, who have a special interest in the walk or what their local surroundings. What do urban evolutional do to humans and it´s an investigation to make the best of this situation. The interviews are spread on a long period of time. I have interviewed people mainly in the construction industry and people involved in arts and culture. I´ll make 4 versions in each language and upload them Sound cloud and collect all on my website.