Expiring Machine

“Machine Expiring”

Jeg arbejder med skulpturer, installationer og lyd. Jeg bliver fascineret af det monstrøse og abjekte, sådan som tekstteoretikeren og psykoanalytikeren Julia Kristevas forestilling er om abjektet. Hun har formuleret det i sin bog Pouvoirs de l´horreur fra 1980 (jeg citerer i følgende fra den engelske udgave Powers of Horror, 1982):

“It is thus not the lack of cleanliness or health that causes abjection but what disturbs identity, system, order. What does not respect borders, positions, rules. The in-between, the ambiguous, the composite.” (side 4.)

“Machine Expiring”; de analoge medier er ved at uddø til fordel for de digitale. Mit tv kan idag f.eks. ikke vise kanaler med en stueantenne. Vi støder langsomt det analoge medie fra os, og det har jeg lavet en lyd over, som bliver spillet på et gammeldagsbånd.

De gamle mediers dødskamp bliver ikke udfoldet som en lineær dramatisk lyd-fortælling, men nærmere som et klaustrofobisk limbo, der er indrammet af den samme ildevarslende metalliske lyd i intro og outro.